VISIE ONDERWIJS

Een goed schoolgebouw biedt zoveel meer dan alleen huisvesting aan een onderwijsinstelling. Voor Spring architecten is een schoolgebouw pas echt geslaagd op het moment dat het de leerlingen en docenten een inspirerende en stimulerende leeromgeving biedt. Kortom den mooi gebouw dat de gebruikers prikkelt om het beste uit zichzelf te halen. Een gebouw ook dat naadloos aansluit bij en inspeelt op de eigen identiteit van de school. Daarom kan in de visie van Spring architecten geen schoolgebouw hetzelfde zijn. Tenminste, als het over het ontwerp gaat. Want met haar jarenlange ervaring in de scholenbouw tekent Spring architecten wel altijd voor hetzelfde hoge niveau van kwaliteit, functionaliteit en flexibiliteit. Juist wanneer de financiële mogelijkheden beperkt zijn.

3243_006
14203-113
3298_003

VISIE WONEN

Woningen en woongebouwen die zoveel mogelijk recht doen aan de soms zeer uiteenlopende individuele woonwensen en tegelijkertijd de kwaliteit van de woonomgeving een betekenisvolle impuls weten te geven, leveren bewoners uiteindelijk het hoogste woongenot op. Ieder woningbouwproject begint volgens Spring architecten daarom met een zoektocht, of liever: een ontdekkingsreis. Naar de beste plattegrond, het best passende karakter, de sterkste identiteit. Altijd in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, de lokale overheid, ketenpartners en de uiteindelijke gebruikers. Alleen zo krijgen architectuur en woningtypologie namelijk het vereiste onderscheidende karakter dat noodzakelijk is om van een project een succes te maken en maat te kunnen geven aan de omgeving waarin het project zich bevindt. Herkenbaarheid begint immers bij de voordeur.

3071_001
Gageldonk-BergenopZoom-20180628-02fotoBartvHoek_LOWRES
Beukelsdijk-Slider-Homepage

VISIE ZORG

Zorgcomplexen waarvan de woningen mee veranderen met de veranderende leefomstandigheden en toenemende zorgbehoefte van de bewoners. Multifunctioneel, maximaal aanpasbaar, superintelligent en in zijn vormgeving onderscheidend en gedifferentieerd. Zodat mensen, zelfs als zij naar een collectieve voorziening of beschermde woonvorm verhuizen, hun eigen identiteit en persoonlijkheid niet hoeven op te geven en naar vermogen kunnen blijven participeren in onze samenleving. Bij ieder project in de zorgsector stelt Spring architecten zichzelf en zijn opdrachtgever indringend de vraag op welke wijze aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan. Zeker in een tijd van toenemende vergrijzing en individualisering, een groter beroep op de zelfredzaamheid van mensen en de daardoor veranderende vraag naar zorg. Lenige architectuur slecht toekomstige barrières en verlaagt daarmee letterlijk en figuurlijk de drempels.

Bloemschevaert
Parkwijk_Hillegom_Spring_001
HW1633-0142

PUBLICATIES